1175

تصاویر جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور ایت الله رئیسی